Aktualności

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

2 listopada 2023

W siedzibie Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, 26 października br. na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wziął udział w uroczystym wręczeniu dyplomów uczniom, którym przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości również wzięli udział Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec oraz Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych.
 
W tym roku gali przyświecało hasło:
„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością” – Michel de Montaigne.
 
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przystąpiono do wręczenia dyplomów uczniom, którzy wykazując się imponującymi osiągnięciami w nauce, otrzymali stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów. Na terenie województwa mazowieckiego stypendium otrzymało 584 uczniów, natomiast w Warszawie i powiatach okołowarszawskich 343 uczniów.
 
Z naszej szkoły Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
1. Aleksandra Markowska, klasa 3 Ld – reprezentująca CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza
2. Daniel Zawadzki, klasa 5 Tcp – reprezentujący Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego
 
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
 
Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje jedna osoba z danej placówki oświatowej na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.