Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017

23 czerwca br. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczystość była podzielona na dwie części: dla CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza i dla Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego. Zakończenie roku rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego. Część oficjalną prowadził Pan Dyrektor Paweł Mirecki, który odczytał list Pana Burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego skierowany do całej społeczności szkolnej tj. dyrekcji, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i młodzieży.
Najbardziej znaczącym elementem obu części uroczystości było wręczenie wyróżnień i nagród uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, w tym również świadectwa z biało – czerwonym paskiem oraz zostali laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów organizowanych w bieżącym roku szkolnym.
Podarunki dla uczniów ufundowane były ze środków szkoły i Rady Rodziców.
Swoje nagrody pracownikom szkoły i nauczycielom wręczył również Pan Dyrektor Paweł Mirecki.
Nauczyciele, którzy otrzymali nagrody dyrektora: Ewelina Beńko-Kaczkowska, Małgorzata Dytkowska, Piotr Goruk-Górski, Edyta Kautsch, Emilia Kicun, Agnieszka Leśnik-Poniatowska, Agnieszka Marciniak, Artur Paszkiewicz, Janina Pietrzak, Magdalena Pomagalska, Ewa Rosolska, Jerzy Soliński, Katarzyna Stanisławowska, Magdalena Tańska, Aneta Tranowska-Wilczyńska, Eliza Woźniak, Magdalena Zawiła-Niedźwiecka, Anna Zimny.
Pracownicy administracji i obsługi, którzy otrzymali nagrody dyrektora: Ewa Berlińska, Ilona Chełstowska, Natalia Gałdyn, Andrzej Król, Jan Kurban-Galijew, Małgorzata Piotrowska, Diana Wawruch.
Wszyscy zgromadzeni na uroczystości w radosnych nastrojach udali się na letni wypoczynek, pamiętając o tym, że koniec roku szkolnego jest jednocześnie przygotowaniem do przyszłych zmagań edukacyjnych.