Aktualności

Uroczystość przekazania sztandaru

6 czerwca 2017

6 czerwca 2017 roku  odbyła się  uroczystość – przekazanie społeczności Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie  sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych ”Jerzyki” Armia Krajowa – odznaczonego Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militarii .
Na boisku szkolnym zgromadzili się honorowi goście, wśród których byli: kombatanci, żołnierze AK Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” z prezesem ppłk Jerzym Broszkiewiczem oraz przewodniczącą Środowiska Pamięci POS „Jerzyki” panią Wandą Baranowską, kombatanci innych środowisk AK oraz stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, a także pan Andrzej Melak – poseł na Sejm RP; pan Jan Sroka – Radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; pan Michał Wiater –  z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON; pan Maciej Czulicki reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; pan gen. bryg. Stefan Mordacz – Szef  Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – zastępca inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ; Pan Andrzej Sosnowski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty wraz z panem Zdzisławem Młodziejowskim, pełnomocnikiem ds. obronnych; Elżbieta Opara – Zawistowska reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego; ppłk Artur Zieliński – Dowódca Batalionu Dowodzenia WL, bez pomocy którego uroczystość w takiej oprawie nie doszłaby do skutku oraz ppłk Przemysław Kurzawiak; pan nadbryg. Marek Jasiński – z-ca Komendanta  Głównego PSP; gen. dr Jacek Pomiankiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie; pan dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej; pan płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa; prof. dr hab. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz  przedstawiciele: Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Rektora Komendanta Akademii Sztuki Wojennej, Dowódcy 10 Pułku Samochodowego i 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, Komendanta Stołecznego Policji, Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Swoją obecnością naszą uroczystość uświetniła również delegacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce reprezentowana przez panią w-ce dyrektor Joannę Klipczyńską oraz poczet sztandarowy, a także inni znamienici goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele a także młodzież w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Orkiestry Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od spektaklu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół nr 7 pod opieką merytoryczną pani Eweliny Beńko – Kaczkowskiej.
Po zakończeniu części artystycznej odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów-kadetów klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, a następnie na miejsce uroczystości zostały wprowadzone pododdziały wojskowe: KRWL, Orkiestry WP oraz Pododdział  Reprezentacyjny klas wojskowych naszego liceum i poczty sztandarowe szkół. Dowódca uroczystości złożył meldunek gen. bryg. Stefanowi Mordaczowi – z-cy Szefa Inspektoratu Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych o gotowości pododdziałów  do uroczystości przekazania sztandaru. Przy dźwiękach marszu generalskiego generał Stefan Mordacz dokonał przeglądu  pododdziałów i pocztów sztandarowych.
Tak ważną w historii naszej szkoły chwilę swoimi wystąpieniami uświetnili: pan Dyrektor dr Paweł Mirecki, pan Jan Sroka – Radca Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczytał posłanie od pana Ministra Krzysztofa Kasprzyka oraz pan Michał Wiater- z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, który przeczytał list od Ministra Obrony Narodowej skierowany do uczestników uroczystości.
Niewątpliwie najbardziej doniosłym momentem była ceremonia przekazania sztandaru – „symbolu miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbolu polskości i najwyższego patriotyzmu”. Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armia Krajowa, ppłk Jerzy Broszkiewicz przekazał sztandar dyrektorowi ZS nr 7, który wręczył go pocztowi sztandarowemu uczniów- kadetów.
Po przekazaniu i prezentacji sztandaru POS „Jerzyki” głos zabrali Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy POS „Jerzyki” AK, ppłk Jerzy Broszkiewicz oraz pan Andrzej Melak  – poseł na Sejm RP.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.
Wraz ze sztandarem przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność i honor dbania o polską tradycję i pamięć o polskich bohaterach.