Aktualności

Uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

24 września 2023

20 września br., odbyły się społeczne ogólnopolskie obchody 81-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W ramach uroczystości odbyła się defilada żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w której wzięły udział poczty sztandarowe, rekonstruktorzy, pododdziały klas mundurowych z całej Polski.
 
Defilada na 81-lecie powstania NSZ i AK przeszła od Katedry Polowej Wojska Polskiego przez Krakowskie Przedmieście do Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Naszą Szkołę reprezentował pododdział kadetów drugiego, trzeciego i czwartego rocznika pod dowództwem Kingi Adamowicz oraz Poczet Sztandarowy CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w składzie: dowódca Piotr Kubacki, Sztandarowy Jakub Misiński, asysta Emil Grudziądz pod opieką inspektora ZS Tomasza Kantora oraz mł. inspektora Mirosławy Niewiarowskiej.
 
Uchwała Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych:
20 września 1942 r. sformowane zostały Narodowe Siły Zbrojne. Liczyły od 80–100 tysięcy żołnierzy. Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dziesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych. Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych brały udział w akcji „Burza” i w Powstaniu Warszawskim, walcząc ramię w ramię z oddziałami Armii Krajowej…