Aktualności

Uroczysty Capstrzyk Niepodległości

15 listopada 2021

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa odbył się Capstrzyk i apel pamięci. Gości powitał płk Tomasz Dominikowski – Dowódca Garnizonu Warszawa. W uroczystości wzięli udział: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, gen. Jarosław Mika – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Piotr Błazeusz – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Maciej Klisz – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. dr. Robert Jędrychowski – Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, gen. bryg. dr Robert Kosowski – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawiciele duchowieństwa pod przewodnictwem Duszpasterza Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Marcina Makuli, Wojciech Lesiak – Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, samorządowych, harcerskich, szkolnych.

Capstrzyk Niepodległości zwieńczył Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej WP oddali salwę honorową. Następnie hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP oraz hm. Grzegorz Woźniak – Naczelnik ZHP przekazali Ministrowi Obrony Narodowej lampkę z „Ogniem Niepodległości”, którą Mariusz Błaszczak z płk. Tomaszem Dominikowskim – Dowódcą Garnizonu Warszawa umieścili przed Pomnikiem Marszałka. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem, oddając hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny.

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego reprezentowała JS 1944 działająca w naszej Szkole wystawiając Poczet Sztandarowy CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza. W imieniu społeczności szkolnej wiązankę kwiatów złożyła Mirosława Niewiarowska – kierownik szkolenia praktycznego wraz z kadetami klas wojskowych.