Aktualności

Uwaga Rodzice i Uczniowie

20 sierpnia 2019

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się 30.08.2019 na Sali gimnastycznej:

 

Klasy Technikum – godz. 17.00

 

Klasy Liceum – godz. 18.00

 

OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019:

 

Klasy Liceum ( wszystkie ) – godz. 9.00

 

Klasy Technikum ( wszystkie ) – godz. 11.00

 

Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych:

 

09-12.09.2019r. – klasy 1 Tap, 1 Tbp, 1 Tcp, 1 Lbp, 1 Lcp.

 

17 – 20.09.2019 – klasy 1 Tag, 1 Tbg, 1 Tcg, 1 Lbg, 1 Lcg, 1 Ldg

 

Koszt obozu – około 450,00 zł/osoba

 

Klasy mundurowe – informacje o obozie przekażemy w późniejszym terminie.