Aktualności

„Warsztaty profilaktyki zagrożeń – UWAGA ULICA”

10 września 2021

W dniach 8-9 września 2021 roku, dla uczniów Technikum nr 3 w ZS 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, odbyły się warsztaty medyczne. Zadanie to wpiera edukację i promocję zdrowia z zakresu zapobiegania sytuacjom mogącym powodować zagrożenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej.

Celem programu było:
Ø przeszkolenie młodzieży w udzielaniu pomocy przedmedycznej,
Ø edukacja profilaktyki zagrożeń: urazami, wypadkami komunikacyjnymi, spożyciem alkoholu itd.
Ø pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i młodszym w nagłych wypadkach.

Warsztaty zwróciły uwagę młodzieży na:
Ø niebezpieczeństwa KOMUNIKACYJNE- świadomość jak postępować w miejscach trudnych komunikacyjnie i zatłoczonych,
Ø niebezpieczeństwa w czasie IMPREZ MASOWYCH, prywatkach, klubach, wycieczkach górskich itd.
Ø pokazały jak postępować w stanach zagrażających życiu: zawały serca, udary, śpiączki cukrzycowe, padaczki, wstrząsy, wypadki drogowe itd.,
Ø zwróciły uwagę na SYTUACJE NAGŁE ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM osób drugich,
Ø przedstawiły jak reagować w sytuacjach ZAGROŻENIA spowodowanych osobami uzależnionymi lub pod wpływem ALKOHOLU i innych środków odurzających.

Uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W warsztatach uwzględnione zostały następujące zagadnienia:
Ø zagrożenia na ulicy, w szkole, w domu, w przestrzeni otwartej, w środkach komunikacji miejskiej – jak pomagać jak reagować,
Ø jestem świadkiem , jestem uczestnikiem, jestem ratownikiem – co wolno, czego nie wolno,
Ø pomoc przedmedyczna,
Ø sytuacje ekstremalne – agresor, osoba chora przewlekle / np. padaczka, cukrzyca, nadciśnienie/, osoba niepełnosprawna.
Program poprowadzili ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem.

Warsztaty współfinansuje Biuro Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawa