Aktualności

Wizyta nauczycieli z Kresów

15 września 2016

15 września mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole panią Stanisławę Chomczukową i panią Marię Glebowicz, nauczycielki z Białorusi, zajmujące się upowszechnianiem polskości na Kresach.
Pani wicedyrektor Eliza Woźniak zapoznała gości z funkcjonowaniem szkoły, pokazała jak działa sekretariat, pokój nauczycielski oraz opowiedziała o specyfice klas liceum i technikum.
Następnie panie obserwowały lekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych –  języka polskiego, wiedzy o kulturze i geografii – prowadzone przez Anetę Tarnowską, Ewelinę Beńko i Magdalenę Zawiłą-Niedźwiecką.  W  klasie 1La pani Maria Glebowicz przeprowadziła „Lekcję kresową”, dotyczącą funkcjonowania Polaków na Białorusi oraz nauczania języka polskiego, a pani Stanisława Chomczukowa o polskich ośrodkach i roli kościoła.
W przerwie pomiędzy zajęciami dydaktycznymi goście obejrzeli pokaz musztry wojskowej Pododdziału Reprezentacyjnego Klas Wojskowych, przygotowany przez koordynatora tych klas Piotra Goruka-Górskiego. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze.
Wizyta nauczycieli z Kresów koordynowana jest przez Fundację Wolność i Demokracja, która od lat zajmuje się wzmacnianiem tożsamości polskiej na Białorusi i Ukrainie, poprzez promocję języka oraz kultury polskiej w tychże krajach. Nasza szkoła przyłączyła się do projektu fundacji „Doskonalenie nauczycieli polskich na Kresach” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.