Aktualności

Wyjazd do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

29 maja 2017

Dnia 29 maja 2017 roku uczniowie klas pierwszych oraz klasa 2Tc pod opieką pani Eweliny Beńko-Kaczkowskiej oraz pani Małgorzaty Źródło wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym  do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wyjazd ten umożliwił nam bliższe poznanie historii II Wojny Światowej oraz losów Żydów, narodu polskiego oraz mniejszości etnicznych prześladowanych przez nazistowski reżim.