Aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

25 czerwca 2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

kmdr. prof.

 

Józefa Czerwińskiego

 

Wielkiego przyjaciela naszej społeczności szkolnej,
przewodniczącego Środowiska „Synów Pułku”,
żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
a następnie l Dywizji WP, członka Zarządu Głównego ZKRPiBWP.
Po wojnie cały czas z wielką aktywnością działał społecznie
na rzecz polskiego ruchu kombatanckiego.
Był dobrym człowiekiem, osobą o niezwykłej skromności.

Był wyróżniony Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim
i Komandorskim OOP, Krzyżem Walecznych,
komandorią  Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP
oraz wieloma innymi odznaczeniami
bojowymi, państwowymi i społecznymi.

 

Cześć Jego Pamięci!

Głębokie wyrazy współczucia

 

Żonie
Elżbiecie Sadzyńskiej
i Rodzinie

składa

społeczność Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie