Aktualności

Zajęcia integracyjne klas pierwszych

22 września 2016

W dniach 12-16 oraz 22 września 2016r. uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez pedagogów panią Aleksandrę Kijak oraz pana Marka Konatkowskiego i wychowawców.
W dniu integracyjnym danej klasy nie było zajęć lekcyjnych, aby uczniowie mogli ze sobą pobyć w nieco innych warunkach niż na co dzień. Część zajęć odbywała się w klasach, część na boisku szkolnym.
Zajęcia integracyjne składały się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona była zabawom, których celem było poznawanie zainteresowań, marzeń, mocnych stron uczniów, sposobu spędzania wolnego czasu itp.
Druga część dotyczyła inteligencji emocjonalnej. Wcielając się w rolę drugiego człowieka – ucznia, nauczyciela, dyrektora, plutonowego, czołgisty – rozpoznawaliśmy jego stany emocjonalne, rozmawialiśmy o poczuciu własnej wartości, zdolności do empatii, świadomym reagowaniu na bodźce zewnętrzne, asertywności, zdolności do współdziałania i tworzenia więzi.
Zajęcia zakończyły się przypomnieniem Statutu Szkoły, praw i obowiązków ucznia oraz zasad funkcjonowania na terenie szkoły.
Program warsztatów integracyjnych był tak zorganizowany, że każdy brał w nich czynnie udział, a 5 godzin wspólnej zabawy minęło bez chwili nudy.